(+993 132) 4-09-06

  • tm
  • ru
  • en

Üns beriň!

Edara-kärhanalaryň we raýatlaryň dykgatyna!

Býujetden sarp edijilere awtomobil ulaglary bilen ýükleri daşamak hyzmaty boýunça nyrhlar 2020-nji ýylyň fewral aýynyň 1-den güýje giren № 17/2-2020 NYRHNAMA esasynda amala aşyrylýar.

Sargytlar azyndan 24 sagat öňünden edilmelidir.
Tanyşdym