(+993 132) 4-09-06

  • tm
  • ru
  • en

Biz Barada

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligine degişli bolan «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň we onuň garamagyndaky kärhanalaryň ýerine ýetirýän hyzmatlaryna edilýän talap gün saýyn artýar. Ahal welaýatynda ýerleşýän «Ahalawtoulag» önümçilik birleşiginde hem döwrüň talabyna laýyk gelýän işler alnyp barylýar...

Doly okaň

Habarlar

2023-03-28
Türkmenistanyň Prezidenti «Rossiýskiýe železnyýe dorogi» AGPJ-niň ýolbaşçysyny kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow sapar bilen Aşgabada gelen «Rossiýskiýe železnyýe dorogi» a&c...

new-img
2023-03-24
Türkmenistan ― Gazagystan serhedinde döwrebap ýol gurlar

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentliginiň b...

new-img
2023-03-16
«D» topara degişli şahadatnamasy bolan tejribeli sürüijiler işe çagyrylýar

«Awtomobil ulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti «D» topara degişli sür&u...

new-img