(+993 132) 4-09-06

  • tm
  • ru
  • en

Biz Barada

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligine degişli bolan «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň we onuň garamagyndaky kärhanalaryň ýerine ýetirýän hyzmatlaryna edilýän talap gün saýyn artýar. Ahal welaýatynda ýerleşýän «Ahalawtoulag» önümçilik birleşiginde hem döwrüň talabyna laýyk gelýän işler alnyp barylýar...

Doly okaň

Habarlar

2022-12-02
Türkmenbaşy ― Baku aralygynda ýene bir gäminiň gatnawy ýola goýlar

«Azerbaýjan Hazar deňiz gämiçiligi» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Ro-Ro derejeli...

new-img
2022-11-30
Türkmenistan Koreýa Respublikasyndan awtoulaglaryň täze tapgyryny satyn alar

Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň işewür düzümleriniň wekilleri bile...

new-img
2022-11-29
Koreýa Respublikasy Türkmenistan bilen ulag-üstaşyr geçiriş pudagynda hyzmatdaşlygy ýola goýmakçy

Koreýanyň Halkara söwda assosiasiýasynyň (KITA) prezidenti Kristofer Ko Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Ba...

new-img